Bedrijfsprofiel

Als mkb-ondernemer of bestuurder van een stichting of vereniging weet u alles van uw producten en/of diensten; die zijn immers

uw bestaansrecht. Als goed ondernemer weet u ook dat de bedrijfsvoering door de jaren heen steeds complexer is geworden. 

Regels en verplichtingen op allerlei terreinen maken dat de ondernemer professionele ondersteuning zoekt bij de hoog

opgeleide registeraccountant. Ook boekhouders en administratieconsulenten kunnen die functie vervullen. Het voordeel van de

registeraccountant is dat hij extra vertrouwen wekt bij externe partijen zoals banken, verzekeraars en de belastingdienst.